Wij zijn erg benieuwd naar uw mening!

Vragenlijst

Doe mee met ons ledentevredenheidsonderzoek.

Als bestuur van onze tennisvereniging  hebben we het initiatief genomen een ledentevredenheidsonderzoek uit te voeren. Wij willen graag zicht krijgen op hoe u over de vereniging denkt, wat er goed gaat en op welke punten verbetering mogelijk is.

In dit onderzoek leggen we verschillende stellingen aan u voor. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Wilt u per stelling aangeven hoe u hierover denkt?

Wanneer u uw e-mailadres vermeldt, kunt u meedingen naar de volgende prijzen:

  • 3 maal een bartegoed van € 25,00
  • 1 maal een lunch/diner bon van € 40,00 bij restaurant Smaak & Vermaak

De resultaten van dit onderzoek worden anoniem verwerkt in een rapportage door medewerkers van Brug 8 (ook wanneer u mee doet met de prijzen!).

Het bestuur ontvangt na afloop van de onderzoeksperiode een eindrapportage met de uitkomsten van de meting. De resultaten worden op de ALV in februari 2020 aan alle leden gepresenteerd. In verschillende sessies zal door de aanwezige leden besproken worden hoe de resultaten in de plannen voor 2020 kunnen worden verwerkt.

Ga naar de enquête

Alvast veel dank voor de medewerking!

Het bestuur

Nieuws Overzicht