Nieuwsbericht van het bestuur 9 mei 2020

Richtlijnen voor het tennissen vanaf 11 mei

Beste leden,

Goed nieuws! Na de jeugd mogen nu ook onze leden boven de 18 vanaf 11 mei weer tennissen, onder bepaalde voorwaarden. Het tennissen wordt gefaseerd opgestart, elke keer een stapje verder, zodat de drukte op het tennispark  goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden.

Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuis blijven. Het betreden van het park blijft ten allen tijde ieders eigen verantwoordelijkheid. Neem zeker in deze coronatijd geen onverantwoorde risico’s, het wordt drukker in en om het park.

We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.

De KNLTB heeft een aantal specifieke richtlijnen voor tennis opgesteld, die vanaf maandag 11 mei voor alle verenigingen van kracht zijn. Zie de website voor alle details.

Algemeen

Onderstaande regels zijn van kracht voor iedereen die komt lessen of vrij spelen.

 • Iedereen wordt geacht de regels in acht te nemen.
 • Volwassenen vanaf 19 jaar mogen tot 1 juni alleen 1 op 1 vrij spelen (singles, max. 2 spelers per baan)
  •    Uitzondering: huisgenoten mogen dubbelen, tegen andere spelers die ook met elkaar op een adres wonen.
 • Toegang uitsluitend door vooraf een baan te reserveren.
 • Er is altijd een trainer of toezichthouder op het park aanwezig, volg hun aanwijzingen.
 • Park binnenkomen en vertrekken via de hoofdingang tussen clubhuis en jeugdhonk.
 • Volg de pijlen en borden voor de looproutes en de aanwijzingen van trainer of toezichthouder.
 • Publiek niet toegestaan op het park, dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.
 • Ouders die geen baan gereserveerd hebben, moeten hun kinderen afzetten en ophalen bij het hek of op de parkeerplaats.
 • Vanaf 13 jaar, houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar.
 • 'Napraten' bij de banen of op het park is niet toegestaan: komen, spelen en weer naar huis.

Clubhuis en terras

 • De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.
 • Het toilet in het jeugdhonk is beschikbaar.
 • EHBO doos en AED beschikbaar in de hal van het jeugdhonk.
 • Let op alle hygiënemaatregelen bij het jeugdhonk en bij de banen.

Veilig de baan op principes

 • Welkom op de baan op het tijdstip van de reservering en/of training.
 • Handen wassen met zeep bij de kraan bij het jeugdhonk of gebruik maken van desinfecterende gel vóór en na de lessen of vrij spelen.

Reserveren van een baan

 • Iedereen moet vanuit huis, via website of clubapp op de telefoon, een baan reserveren.
 • Zie toelichting van André op de website.
 • Vanaf 19 jaar uitsluitend singles, tenzij huisgenoten.
 • Afhangen vanaf zondag 10 mei 14:00 uur.
 • Alle aanwezige reserveringen worden verwijderd, systeem was niet compleet en in testfase.
 • Teneinde zoveel mogelijk leden de kans te geven weer actief te tennissen, zijn de volgende afhang- en reserveringsregels ingesteld:
  •    Maximaal één keer per dag spelen
  •    Maximaal drie keer per week spelen
  •    Reserveren max. 48 uur vooruit
  •    Minimaal 24 uur tussen twee reserveringen
  •    Speeltijd voor singles 40 minuten; dubbels 50 minuten
  •    Aansluitende tijden afhangen voor maximaal gebruik van de banen
  •    Er mag niet afgehangen worden op de dag dat je les hebt
 • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.
 • Minibanen en oefenmuur mogen gebruikt worden, zie specifieke regels ter plekke. 

Tijdens het spelen

 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

Jeugd

 • Bestaande regels en afspraken blijven van kracht
 • Vrij spelen van de jeugd alleen onder toezicht
 • Jeugd tot en met 12 jaar, geen maximaal aantal spelers per baan.
 • Jeugd 13 tot en met 18 jaar, maximaal 4 spelers per tennisbaan.

Tennislessen

 • Tennisschool Burgersdijk informeert alle leden die les hebben over de planning hiervan.
 • Rowena geeft lessen op de grasbanen, Quint op de provision banen.
 • Bij lessen volwassenen maximaal 4 spelers per baan, inachtneming van de 1,5 meter regel
 • Lesschema zoals in maart overeengekomen. Inhaallessen in overleg met de trainers.
 • Er zijn maximaal 4 banen voor de lessen beschikbaar.

Evenementen en toernooien

 • Vooralsnog geen mix-in en laddercompetitie, we gaan overleggen met de organisatoren, in welke vorm dit binnen de huidige richtlijnen geregeld kan worden.
 • Open jeugdtoernooi, Oldtimers, Zoetermeer cup en Open Toernooi kunnen helaas dit jaar niet doorgaan.
 • Waar mogelijk worden er deze zomer vervangende activiteiten georganiseerd.

Overige

 • We zijn op zoek naar toezichthouders tijdens vrij spelen van de jeugd en leden die het park willen openen of sluiten. Iedereen is welkom, maar bedenk wel dat het weer drukker wordt op het park en dat er overdag regelmatig jeugd aanwezig is. Geef je naam svp door aan het bestuur via info@tvseghwaert.nl.
 • Dit is een begin, er zijn vast veel vragen en opmerkingen, laat het weten aan het bestuur, via info@tvseghwaert.nl of rechtstreeks. Wij blijven evalueren en verbeteren waar mogelijk.

Dit is de tweede stap om samen te mogen sporten in georganiseerd verband. Als dit goed verloopt en het corona virus in de hand gehouden kan worden, kunnen we vanaf 1 juni hopelijk allemaal ook weer dubbels spelen. We houden iedereen op de hoogte.

We spelen weer buiten, houd je aan de regels, anders gaan we weer sluiten.

Met sportieve groet,

Bestuur TVS

Dini Bouwmeester
voorzitter@tvseghwaert.nl

Nieuws overzicht