Nieuwsbericht van het bestuur 31 maart 2021

Met o.a. nieuws over activiteiten en openingstijden park in weekend 

 N.a.v. de bestuursvergadering van 31 maart volgen hier enkele wetenswaardigheden.

Opnieuw de oproep om je aan de coronamaatregelen te houden. Het is gebleken dat er leden zijn die zich stelselmatig niet aan de afspraken houden! Niet alleen is dat erg kinderachtig en onsportief, maar het geeft ook een heel slecht voorbeeld! Kennelijk is het opnieuw nodig om te handhaven en zo nodig met maatregelen te komen.

Algemene coronaregels:

 • Blijf na afloop van jouw tennisuurtje niet napraten op het terrein van onze club, maar verlaat het park direct na het spelen.
 • Kom alleen naar de club als je daadwerkelijk gaat tennissen, dus kom ook niet om ‘even’ naar je teamgenoten of (klein)kinderen te kijken. Toeschouwers zijn niet toegestaan.
 • Ontsmet de handen vóór en ná het tennissen.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand (dit geldt niet voor jeugd).

Overig nieuws:

 • Aprilmaand, ballenmaand: deze maand een aantrekkelijke actie met de nog aanwezige nieuwe tennisballen:  voor € 5 kun je een blik ballen kopen of 6 blikken voor € 25 door dat bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL 41 ABNA 0952787172 t.n.v. penningmeester TV Seghwaert o.v.v. blik ballen. Ballen zijn verkrijgbaar via de trainers.
 • Voorlopig zijn we in de weekenden, zaterdag en zondag, open tot 18:45 uur; het is gebleken dat er na die tijd geen animo is om te spelen. M.i.v. vrijdag 9 april zal het park op de vrijdagen om 20.45 uur gesloten worden.
 • We doen het uitdrukkelijke verzoek om direct vóór en direct ná de training niet ook nog een baan te reserveren. Hiermee willen we andere tennissers (degenen die geen trainingen volgen) zoveel mogelijk ook de gelegenheid geven om te spelen.
 • De organisatie gaat er alles aan doen, dit jaar  wel het Open Seghwaert te organiseren, natuurlijk afhankelijk van en volgens de dan geldende maatregelen. Dit staat op de agenda voor week 34; beginnende op 23 augustus en eindigend op zondag 29 augustus. Nadere informatie volgt later.
 • Ook het Open Jeugdtoernooi zal dit jaar doorgaan en wel vanaf 12 juli. Ook hiervoor zal later meer informatie verstrekt worden.
 • De voorjaarscompetitie is definitief uitgesteld tot week 22, begin juni. Nadere info volgt t.z.t. via de TC.
 • Met de ‘open dag’ van 20 maart jl. hebben we ruim 20 nieuwe seniorleden mogen verwelkomen en een aantal jeugdleden! Erg leuk om met minimale mogelijkheden tóch zo’n mooi resultaat geboekt te hebben. Aan alle nieuwe leden een hartelijk WELKOM!
 • Ten slotte een oproep. Hoewel we nu nog niet weten wanneer we weer open mogen, willen we dan .graag een supergezellige openingsdag en -feest houden. Graag nodigen we jullie uit om daaraan mee te werken. Kom dus met ideeën en meld je aan (bij marjolijn@kloppernet.nl) om actief daarmee aan de slag te gaan.

Met sportieve groet,

Het TVS bestuur

 

Nieuws Overzicht