Nieuwsbericht van het bestuur 27 april 2021

We gaan weer ladderen (1e keer 30 april), terras NIET open

Beste leden van TV Seghwaert,

Hoewel de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld worden, vooralsnog geen grote veranderingen voor onze vereniging. Ons terras mag woensdag 28 april nog NIET open, omdat het behoort bij een sportkantine en TV Seghwaert een niet-commerciële organisatie is. Nog even volhouden zonder kopje koffie of ander drankje. De speeltijden worden weer aangepast in verband met het opheffen van de avondklok.

Ladderen vanaf 30 april

Het goede nieuws: we gaan weer starten met de interne laddercompetitie op vrijdagavond 30 april. Dank aan Fred en Hans die de organisatie weer op zich nemen. Alle informatie tref je aan op deze pagina. Nieuwe deelnemers kunnen op elk moment instappen. Meld je aan via laddercompetitie@gmail.com met vermelding van voornaam, achternaam, telefoonnummer en speelsterkte en betaling van € 6,- inschrijfgeld. Daarna kun je je iedere week inschrijven voor de wedstrijden. Alle bestaande deelnemers ook graag inschrijven voor de ladder via de website. Dit kan elke week tot donderdagavond 20.00 uur.

Voor de jeugdleden: inhalen trainingen

Per heden hebben het bestuur van TV Seghwaert en Burgersdijk Tennis een aanpassing in het lesreglement doorgevoerd. Bij de jeugd worden, net als bij de senioren, van de lessen die door de weersomstandigheden niet door kunnen gaan, 2 van de totaal 18 lessen ingehaald. Deze lessen worden in overleg met de trainer op een ander tijdstip of na de reguliere trainingen gegeven. 

Algemeen:

Helaas is de speelmat van baan 3 in de buurt van het net en in de hoek achterin beschadigd. In verband met de veiligheid kan de baan niet bespeeld worden, de baan mag wel voor trainingen gebruikt worden, omdat Quint met zijn oefeningen rekening kan houden met de onregelmatige plekken. Er wordt gewerkt aan de oplossing en herstel van de beschadigde plekken.

Op vrijdag 7 mei doen we mee aan de kennismakingssportdag van het Van Tuyllpark voor alle jeugd van 6 – 12 jaar, verzorgd door 4 sportverenigingen uit het Van Tuyllpark en 4 gastverenigingen. Zie de website voor nadere informatie. Bij ons op de grasbanen worden tennisclinics gegeven en op het plein voor het jeugdhonk wordt er getraind in hiphop dancing. We zullen zorgen dat de jeugd links op het park aan de kant van het jeugdhonk blijft. Hou er svp rekening mee dat het ’s morgens vroeg, tussen de middag en eind van de middag, druk is op de parkeerplaats door het brengen en halen van de deelnemende kinderen.

Met sportieve groet,

Bestuur TVS

Nieuws Overzicht