Nieuwsbericht van het bestuur: coronamaatregelen, 2022 jubileumjaar en ouderenvriendelijk sportklimaat

Nieuwsbericht van het bestuur; 05-11-2021

Competitie: de laatste wedstrijden

Dit weekend en volgend weekend zijn de laatste inhaal-competitiewedstrijden, maar de eerste kampioenen zijn al bekend. Het is het jeugdteam van Floris van Bolhuis, Sven van Zijl, Lindsay Beekhuizen en Rick Olsthoorn met invallers Thomas, Ruben en Daan. Van harte GEFELICITEERD allemaal! Héél goed gedaan!!!

Er zijn ook nog kansen voor seniorenteams. Veel succes met de laatste wedstrijden. Wordt vervolgd.

En, morgenavond (zaterdag) is er de competitie-afsluiting voor de jeugd met o.a. Glow in the Dark tennis. Misschien leuk om even te komen kijken!?!

Nieuwe coronamaatregelen

Wij volgen de wettelijke richtlijnen en daarom is vanaf zaterdag 6 november voor iedereen van 18 jaar en ouder helaas een coronatoegangsbewijs (CTB)/QR-code nodig om gebruik te maken van het clubhuis, het buitenterras, de kleedkamers, de toiletten en de bestuurskamer. Bij betreden van clubhuis of terras, graag eerst je coronapas laten zien aan de dienstdoende barmedewerker of de aanwezige coronacoördinator, hoe lastig en vervelend dat ook is. Vanzelfsprekend blijven de basisregels van groot belang.

2022: jubileumjaar

Vooruitkijken naar 2022: voor ons een jubileumjaar, want dan bestaat TV Seghwaert 50 jaar! Er zijn voorzichtige stappen gezet voor enkele activiteiten, maar we willen graag veel meer leuke dingen georganiseerd hebben. Data hiervoor zijn nog niet bekend en kunnen eventueel in overleg bepaald worden. Wie komt helpen met het bedenken van feestelijke/sportieve/gezellige/leuke activiteiten voor jong én minder jong?

Ouderenvriendelijk sportklimaat

Deze week is tijdens het najaarsdebat een motie aangenomen door de gemeenteraad om Zoetermeer ook te ontwikkelen als dé plek met een ouderenvriendelijk sportklimaat. Hiertoe worden sportverenigingen gestimuleerd, eventueel samen met andere organisaties, initiatieven te ontwikkelen om ouderen in beweging te krijgen en met elkaar in contact te brengen. Vanuit het lokaal sportakkoord is financiële stimulering mogelijk.

De vraag is of hier binnen onze vereniging belangstelling voor is. Te denken valt aan klaverjassen, bridge, etc., al dan niet gecombineerd met tennissen of misschien zelfs iets heel anders . Er zijn mogelijkheden op vrijdagmiddag en de middagen in het weekeinde. Wie zou met (iemand van) het bestuur hierover willen brainstormen? Ook al kan je zelf niet komen meehelpen, je kunt misschien wel een idee hebben….Neem alsjeblieft contact op met Marjolijn Klopper (marjolijn@kloppernet.nl)

P.S. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het wijntoernooi wél door met inachtneming van de geldende (corona)maatregelen.

Met sportieve groet

Het bestuur

Nieuws Overzicht