Extra stukken ALV

Op weg naar rookvrij park en aanpassing baanreglement.

Ter aanvulling op het bericht van 31 mei, zijn er nog twee stukken toegevoegd aan de documenten voor de ALV op 13 juni a.s.:

Toelichting bij de agendapunten over TVS op weg naar een rookvrij park en voorgestelde aanpassing van het baanreglement

Bekijk de uitnodiging, de conceptnotulen 2021, het conceptjaarverslag 2021 en de overige stukken in het beveiligde deel van de website.

Het bestuur van TVS

Verzoek van de onderhoudsgroep:

Het is nodig ons verhoogde terras bij de trappen op te hogen, twee rijen tegels bij de trappen moeten verhoogd en opnieuw gelegd worden. Is er iemand binnen onze vereniging die materieel heeft of kan regelen (bijv. een trilplaat) om dit werk uit te voeren. Hulp ook altijd welkom. Graag een berichtje naar info@tvseghwaert.nl.

Alvast hartelijk dank, namens de onderhoudsgroep

 

 

Nieuws Overzicht