Nieuwsbericht met o.a. bijzondere ALV op 24/11

 Over Padel en energiekosten

Bijzondere ALV op 24 november

Op donderdag 24 november 2022 om 20:00 uur houden we een bijzondere ALV om twee urgente bespreekpunten met de leden door te nemen. Uitnodiging volgt z.s.m.

1) Padel
Na intensieve gesprekken met de gemeente en verkenningen met verschillende leveranciers hebben we inmiddels een concreet plan liggen voor de aanleg van Padel op ons tennispark. Wij willen graag dit plan met alle leden delen en gezamenlijk besluiten over het tot uitvoer brengen van dit plan.

2) Energiekosten
Zoals velen van jullie heeft ook de tennisclub nieuwe voorstellen voor energietarieven ontvangen, omdat ons meerjarencontract eind dit jaar afloopt. De tariefaanpassingen leiden tot een dusdanige kostenstijging, dat het voor ons als club van belang is om maatregelen te nemen waarmee we het energieverbruik terugdringen. Wij bespreken graag met jullie welke maatregelen voldoende draagvlak hebben om ons park energiezuiniger te maken.

We zullen om 20:00 uur starten, de inloop is vanaf 19:45 uur. De banen zijn deze avond vanaf 19:45 uur gesloten en trainingen die later dan dit tijdstip eindigen zullen niet doorgaan, zodat iedereen in de gelegenheid is om bij de ALV aanwezig te zijn.

Grote clubactie voor en door de jeugd

De Grote Clubactie is van start gegaan met als doel om geld in te zamelen voor het jeugdkamp in 2023. Heeft u al een lot gekocht van één van onze jeugdleden? U kunt bij al onze jeugdleden terecht, of gelijk via deze link een lot kopen: https://lot.clubactie.nl/lot/tv-seghwaert/jeugdcommissie-s/5516551

Namens onze jeugdleden ontzettend bedankt!!

Update op weg naar rookvrij park

Tijdens afgelopen ALV hebben wij aangegeven als bestuur te willen werken aan een rookvrij park. Na de ALV hebben wij overleg gepleegd met verschillende leden over de invulling hiervan. Uit de gesprekken is het idee ontstaan om op het park toch een plek beschikbaar te houden voor de rokers, maar dan buiten het zicht van het terras. We overwegen om buiten naast de kantine aan de kant van de kleedkamers en bestuurskamer een scherm te plaatsen waarachter gerookt mag worden; op deze plek is er geen overlast voor niet-rokers of jeugd. Meer nieuws volgt zodra een definitieve keuze gemaakt is.

Ondersteuning onderhoudsgroep gezocht

Met de herfst en alle vallende bladeren op komst, heeft de onderhoudsgroep dringend behoeft aan extra handjes. Neem hiervoor contact op met  Loek Groenewegen (06 52538033, mail 49groenewegen@gmail.com.  ) Zie ook de extra nieuwsbrief over dit onderwerp. 

Met sportieve groet,

Bestuur TVS

Nieuws Overzicht