Uitnodiging Bijzondere Algemene Leden Vergadering 24 november 2022

Namens het Bestuur nodig ik u van harte uit voor de bijzondere Algemene Leden Vergadering (B ALV), te houden op:

Donderdag 24 november 2022, aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van TVS

Agenda en stukken voor de vergadering vindt u als u hier inlogt.

Alle leden van de vereniging zijn uitgenodigd. Stemgerechtigd zijn de leden die in het inmiddels aangevangen verenigingsjaar 2022 als senior lid worden aangemerkt, d.w.z. op 1 januari 2022 de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt. Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ouder of verzorger. Een stem van een junior lid wordt als een halve stem gewogen.

Indien u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn, bent u in de gelegenheid een stemgerechtigd lid te voorzien van een machtiging. De (schriftelijke) machtiging moet zijn voorzien van de naam van de gemachtigde en de naam en handtekening van degene, die de machtiging verstrekt. Een lid kan maximaal twee andere leden vertegenwoordigen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Nieuws Overzicht