Voorjaarscompetitie 2023

Schrijf je uiterlijk 3 januari 2023 in!

 Met de start van de wintertijd starten ook alweer de voorbereidingen voor de Voorjaarscompetitie 2023.

De KNLTB heeft weer een zeer uitgebreid aanbod van competitievormen samengesteld, zowel regionaal als landelijk en wij hopen natuurlijk dat er voor alle leden wat bij zit. Helaas kan TV Seghwaert niet alles aanbieden aan competitievormen, gezien de beperkte beschikbaarheid van de banen m.n. tijdens de doordeweekse avonden.  Maar ook op de reguliere competitiedagen zullen er minder banen beschikbaar zijn.

Dat komt door de plannen van TV Seghwaert om padelbanen neer te leggen op baan 7 en 8. Er gaat heel kritisch gekeken worden hoeveel teams er geplaatst kunnen worden en dat zou dus ook kunnen betekenen dat - als niet alle teams geplaatst kunnen worden - er geloot gaat worden of we de teams uitbreiden door teams samen te voegen.

Op dit moment van schrijven is het nog te onduidelijk of er in april al gestart kan worden met een padelcompetitie.  Zodra er meer duidelijkheid is, zal er gekeken worden of er een inschrijving geopend kan worden. Hier komt een aparte mededeling over. Daarin komt dan ook het verzoek te staan wie de organisatie van de padelcompetitie op zich zou willen nemen. Weet je nu al dat je die taak wil vervullen, dan ben je van harte welkom bij de TC.

Ondanks een mindere beschikbaarheid van tennisbanen willen wij met name ook onze nieuwe leden motiveren om deel te nemen aan de competitie. Het wedstrijdelement is een mooie aanvulling op de tennisbeleving. Zo is het o.a. mogelijk om deel te nemen aan de 8&9 competitie op vrijdagavond.

Meedoen aan de voorjaarscompetitie is wel aan een aantal voorwaarden verbonden die bepaald zijn door de TC, in overleg met het Bestuur.

 1. Plaatsing in een team betekent ook een verplichting voor het betalen van de competitiebijdrage (hierover meer info bij punt 3).
 2. Je bent minimaal 3 speeldagen beschikbaar voor je team.
 3. Omdat de kosten van de tennisballen weer hoger zijn, is de TC bezig met een voorstel om deze kosten op een evenredige manier per team in rekening te brengen. Concreet houdt dat in dat alleen de afdracht aan de KNLTB wordt geïnd bij de teamcaptain en dat ieder team per speeldag het aantal blikken tennisballen koopt die per speeldag nodig zijn. Om dit soepel te laten verlopen, komt er nog een aanvullende informatiebrief waarin de 'spelregels' nog nader uitgelegd gaan worden.
 4. Inschrijven is individueel maar uiteraard heb je wel de mogelijkheid om aan te geven bij wie je in het team wilt spelen. Dit kan bij 'opmerkingen' aangegeven worden.
 5. Het is mogelijk om je als reservespeler op te geven.
 6. Teams worden samengesteld door de TC in samenspraak met Quint en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wens zoals aangegeven bij de opmerkingen.
 7. Jeugdspelers worden ingedeeld door de Jeugdcommissie. Het is hiervoor niet nodig om via de bijgevoegde link in te schrijven.  Dit geldt niet voor jeugdige spelers die al
  in een seniorencompetitie spelen. Zij schrijven wel in via de bijgevoegde link!!
 8. Afgelopen voorjaar is de KNLTB gestart met om de week spelen op vrijdagavond. Ook in 2023 wordt dit format gehandhaafd. Dat betekent dat Vrijdagavond GD competitie op 31 maart zal starten en de DD + HD op 7 april en dat er om de week gespeeld wordt.
 9. Dit geeft bij TV Seghwaert de mogelijkheid om extra dubbelteams aan te melden voor de vrijdagavond. En hierdoor is het dus ook mogelijk om een 'dubbele' competitie te spelen. Je kan ervoor kiezen om voor 2 onderdelen in te schrijven.
 10. LET OP: je schrijft individueel in en bij opmerkingen kan je aangeven met wie je een voorkeur hebt om mee in een team te zitten. Dit geeft echter geen garantie dat dat ook gaat lukken.
 11. Dubbelteams bestaan bij voorkeur uit minimaal 5 personen, overige teams uit minimaal 6 personen. Gezien de bezettingsproblematiek die wij afgelopen najaarscompetitie hebben ervaren zal hier strikt op gehandhaafd worden.

NB: Dat kan dus ook betekenen dat bestaande teams niet bij elkaar blijven of worden samengevoegd ten gunste van een hoger spelend team.

Inschrijven kan van 5 december t/m 3 januari 2023 via deze link.

Bekijk het competitie-aanbod van TV Seghwaert 

Bekijk de speeldagen

Met sportieve groet,

Technische commissie

 

Downloads:

Nieuws Overzicht