Nieuwsbericht bestuur met o.a. padelbanen, open dag en voorjaarstrainingen / baanbezetting

 • De bouw van de padelbanen ligt op schema. Inmiddels zijn alle voorbereidende werkzaamheden afgerond: de fundering is gelegd, de banen zijn geëgaliseerd en de materialen voor de kooien zijn geleverd. Er wordt nu een week pauze ingelast, in de week van 6 maart gaat de bouw verder.
 • Mocht u ons nog willen helpen met de financiering van de padelbanen: we zijn nog steeds op zoek naar leden die obligaties willen afnemen. De uitlotingobligaties hebben een rendement van 3%! Heeft u vragen en/of behoefte aan informatie over de obligaties, dan kunt u ze stellen via info@tvseghwaert.nl 
 • Tijdens de ALV zijn er nieuwe lidmaatschap bedragen vastgesteld voor 2023. Aangezien we wat vragen hebben gehad, willen we ter verduidelijking vermelden dat de studentenkorting van €80,- van kracht blijft.
 • De jaarlijkse open dag zal worden gehouden op 25 maart, van 11:00 tot 16:00 uur, met verschillende acties (waarover later meer informatie). ’s Middags wordt een Lentetoernooi georganiseerd en ’s avonds een Pub-quiz. Meer informatie volgt nog.
 • De jaarlijkse ALV zal, onder voorbehoud, gehouden worden op 20 april. Ook hierover zal later meer bekend worden gemaakt.
 • Vanaf maandag 6 maart beginnen de voorjaarstrainingen. Er is met tennisschool Burgersdijk afgesproken, dat er in beginsel maximaal 3 banen op de avonden voor de lessen beschikbaar zijn en vanaf april indien gewenst, één padelbaan.
  In de uitwerking van het trainingsschema is rekening gehouden met de wens van een aantal leden om te kunnen blijven lessen in groepen van 8. En natuurlijk is er rekening gehouden met de beschikbaarheid van trainers. Hieruit blijkt dat er op maandagavond van 19:00 - 20:00 uur en dinsdagavond van 21:00 - 21:30 uur 4 banen ipv 3 banen nodig zijn.
  Het bestuur heeft dit toegestaan, in de wetenschap dat er tijdens de piekuren op dinsdag en woensdag 5 banen beschikbaar zijn voor vrij spelen en op de donderdagavond zelfs 6 of 7 banen. Op donderdag zijn de lesbanen beperkt tot één uur lang 2 banen en de rest van de avond slechts één baan.
  Na deze lesronde zullen wij een evaluatie houden met Burgersdijk en bekijken hoe we in het najaar 2023 de lesplanning en de piek-beschikbaarheid zo optimaal mogelijk op elkaar af kunnen stemmen. 
 • Het is nog steeds mogelijk afgewerkt frituurvet of olie bij de club in te leveren in de grijze afvalcontainer achter de fietsenstalling naast de zeecontainer. De opbrengst gaat naar de club. (Lege) Flessen svp niet op een andere plaats achterlaten.

Met sportieve groet,

Het bestuur

 

 

Nieuws Overzicht