Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 28 juni 2023

Bekijk de conceptagenda en de te bespreken stukken

Namens het Bestuur worden alle leden van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging, te houden op:

Woensdag 28 juni 2023, aanvang 20:00 uur, clubgebouw TPV Seghwaert

Inloop met koffie vanaf 19:30 uur.

De conceptagenda en de te bespreken stukken voor de vergadering staan op onze website in het gesloten gedeelte bij Mijn Club, ALV 2023. Een vriendelijk verzoek vragen en opmerkingen m.b.t. de bijgevoegde stukken uiterlijk maandag 26 juni te sturen naar het bestuur via secretaris@tvseghwaert.nl.

Nieuws Overzicht