Uitnodiging Algemene Leden Vergadering maandag 17 juli 2023

Beste T.P.V. Seghwaert-leden,

Namens het Bestuur wordt u van harte uitgenodigd voor het vervolg van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging, te houden op:

Maandag 17 juli 2023, aanvang 20.00 uur, clubgebouw TPV Seghwaert.
Inloop met koffie vanaf 19:30 uur.

Tijdens de ledenvergadering van 28 juni jl. is het eerste deel van de agenda behandeld. De gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement konden echter nog niet goedgekeurd worden, omdat hiervoor meer stemgerechtigde leden aanwezig moeten zijn. We roepen hiervoor dan ook deze extra ALV uit voor maandag 17 juli om 20:00 uur in het clubgebouw.

De conceptagenda en de te bespreken stukken voor de vergadering treft u aan bij deze uitnodiging en staan op onze website in het gesloten gedeelte bij Mijn Club, ALV 2023. Dit is dezelfde conceptagenda als voor 28 juni.

Lees het hele bericht

Downloads:

Nieuws Overzicht