Baanregels

De baanregels bestaan uit algemene regels en regels over de bespeelbaarheid van banen.

Algemeen

 1. Openingstijden van de banen: Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 23:00 uur, Zaterdag en zondag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur m.u.v. KNLTB competitie en KNLTB toernooi dagen. Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart in het weekend tot 17.00 uur m.u.v. KNLTB competitie en KNLTB toernooi dagen.
 2. Toegang tot de banen hebben die spelers, die in het bezit zijn van een geldige verenigingspas. De verenigingspas is strikt persoonlijk en wordt verstrekt als de verschuldigde contributie is ontvangen.
 3. Een lid dat zijn of haar verenigingspas niet bij zich heeft, kan alleen afhangen met een ezelspas. Deze pas is bij de bar te verkrijgen, na betaling van een borg, en is alleen geldig op de dag van afgifte.
 4. Iedere speler moet met de aan hem/haar verstrekte pas elektronisch afhangen of door middel van een baanreservering in de App.
 5. Ieder lid mag per keer een buitenstaander door middel van een introductiepas introduceren. Een introductiepas is tegen betaling en op vertoon van een geldige ledenpas bij de bar te verkrijgen en is alleen geldig op de dag van aanschaf. Het maximum aantal keer dat een lid iemand kan introduceren is gesteld op 5 keer per jaar.
 6. Introductie is niet toegestaan tijdens toernooien en andere evenementen.
 7. De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen en in gepaste tenniskleding.
 8. De Provison banen moeten na afloop worden geveegd met het aanwezige sleepnet in de periode dat slepen gewenst is (sleepnet zal niet aanwezig zijn in de periodes dat slepen ongewenst is). De lijnen moeten worden geveegd.
 9. Iedere baan moet door de spelers schoon achtergelaten worden.
 10. Het is ten strengste verboden op de banen te roken en glaswerk mee te nemen naar de banen.

Bespeelbaarheid van de banen

De volgende situaties geven aan dat de banen beperkt of helemaal niet gebruikt mogen worden.

 1. De banen mogen na 23:00 uur niet meer bespeeld worden, behalve bij toernooien.
 2. Op een baan kan niet gespeeld worden tijdens baanonderhoud (wordt aangegeven).
 3. Het is niet toegestaan onbespeelbare banen te betreden. Dit wordt door de leden van de onderhoudsgroep aangegeven op het elektronisch afhangbord en in de App. Indien bij veranderende weersomstandigheden geen leden van de onderhoudsgroep aanwezig zijn bepaalt een van de aanwezige trainers of barmedewerkers de bespeelbaarheid, na overleg met het bestuur.
 4. Wanneer dit nodig wordt geacht, is men verplicht onmiddellijk de onderhoudsgroep gelegenheid te geven onderhoud te laten verrichten. Ook is het verplicht om overige aanwijzingen wat betreft het gebruik van de banen op te volgen.
 5. Op gereserveerde banen voor competitie, toernooien, trainingen, lessen en andere evenementen kan alleen op uitnodiging gespeeld worden (wordt aangegeven).
 6. Bij bespeelbaarheid van alle banen zijn er bij activiteiten altijd minimaal 1 baan beschikbaar voor niet-deelnemers. Het bestuur is echter bevoegd te besluiten hier in bepaalde gevallen van af te wijken. Een bestaande uitzondering hierop betreft het Seghwaert open Senior- en Jeugdtoernooi en het Old Timers toernooi.
 7. Bij aanhoudende of regelmatig terugkerende neerslag zal de verlichting niet worden ontstoken.
 8. Bij sneeuwval is het verboden de banen te betreden. Het wegschuiven van sneeuw is verboden.