Lidmaatschap

T.V. Seghwaert hanteert de volgende tarieven:

Leeftijd Contributie
Seniorleden (17 jaar of ouder op 1 januari) € 180
Juniorleden vanaf 12 jaar (op 1 januari 12 jaar, maar nog geen 17 jaar) € 100
Juniorleden tot 12 jaar (op 1 januari jonger dan 12 jaar) Eerste jaar: € 25; daarna € 64 per jaar

T.V. Seghwaert schrijft de contributie in 2 delen af, in maart en in juli.

Lid worden

Wilt u lid worden van T.V. Seghwaert? Dan kunt u zich online aanmelden.

Automatische incasso

Nieuwe leden zijn verplicht een machtiging af te geven voor automatische incasso van de contributie. Na uw online aanmelding ontvangt u een mail met een ingevuld incassoformulier. Deze ondertekent u en stuurt u terug naar de ledenadministratie.

Bent u al lid? Dan kunt u uiteraard ook een machtiging afgeven voor automatische incasso. Dit kan op 2 manieren:

  1. Log in op deze website. Ga naar uw account en klik op 'Persoonlijke gegevens'. Ga naar 'Financieel' en vul daar uw incassoverklaring in.
  2. Vul het machtigingsformulier (pdf) in en stuur het ondertekend naar de ledenadministratie.

Als u geen incassomachtiging afgeeft, komen er per factuur € 5 administratiekosten bij.

Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Dit in tegenstelling tot het tennisseizoen dat van 1 april t/m 31 maart loopt. Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Dan moet u dit vóór 1 december van het lopende tennisseizoen schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, melden aan de ledenadministratie. Na uw opzegging blijft u speelgerechtigd tot 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar.

Zegt u na 1 december op? Dan bent u verplicht het volledige contributiebedrag van het daaropvolgende tennisseizoen te betalen. Wordt u lid na 1 december van een lopend tennisseizoen? Dan kunt u pas opzeggen in het daaropvolgende tennisseizoen, eveneens vóór 1 december.

Ontvangstbevestiging

U krijgt binnen 14 dagen na opzegging een ontvangstbevestiging. Heeft u deze niet gekregen, neemt u dan direct contact op met de ledenadministratie. Doet u dit niet, dan moet u het volledige contributiebedrag van het daaropvolgende seizoen betalen.

Niet-spelende leden

Voor niet-spelende leden geldt geen opzegtermijn. Dit neemt niet weg, dat de ledenadministratie uw opzegging graag ruim voor aanvang van het nieuwe tennisseizoen wil ontvangen.

Adres Ledenadministratie

T.V. Seghwaert
Ledenadministratie
Postbus 7357
2701 AJ Zoetermeer

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@tvseghwaert.nl.

Downloads: