Lidmaatschap opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Dit in tegenstelling tot het tennisseizoen dat van 1 april t/m 31 maart loopt. Wil je jouw lidmaatschap opzeggen? Dan moet je dit vóór 1 december van het lopende tennisseizoen schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, melden aan de ledenadministratie. Na jouw opzegging blijf je speelgerechtigd tot 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar.

Zeg je na 1 december op? Dan ben je verplicht het volledige contributiebedrag van het daaropvolgende tennisseizoen te betalen. Word je lid na 1 december van een lopend tennisseizoen? Dan kun je pas opzeggen in het daaropvolgende tennisseizoen, eveneens vóór 1 december.

Ontvangstbevestiging

Je krijgt binnen 14 dagen na opzegging een ontvangstbevestiging. Het kan gebeuren dat jouw opzegging niet correct binnenkomt bij de ledenadministratie, en dat je géén ontvangstbevestiging ontvangt. Neem in dat geval contact op met de ledenadministratie. Doe je dit niet? Dan heb je geen correcte opzegging gedaan, en ben je verplicht in het nieuwe seizoen jouw contributie te betalen.

Niet-spelende leden

Voor niet-spelende leden geldt geen opzegtermijn. Dit neemt niet weg, dat de ledenadministratie jouw opzegging graag ruim voor aanvang van het nieuwe tennisseizoen wil ontvangen.

Adres Ledenadministratie

Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@tvseghwaert.nl.

T.V. Seghwaert
Ledenadministratie
Postbus 7357
2701 AJ Zoetermeer