KNLTB Competitie 2020

Informatiebrief Competitie 2020

In verband met de coronamaatregelen is de competitie stopgezet met ingang van 13 oktober 2020.

Aan alle teamcaptains en spelers,

Over minder dan 1 week start dan eindelijk de competitie. Door alle lopende Covid-19 maatregelen heeft de TC ervoor gekozen om geen teamcaptainsvergadering te plannen. In deze informatiebrief geven wij jullie de belangrijkste informatie die jullie normaliter op de teamcaptainsvergadering zouden vernemen.

TV Seghwaert heeft de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de competitie in de anderhalvemetersamenleving op ons park. Om de druk op het park te reguleren en zo te kunnen voldoen aan de anderhalve meter-regel heeft de KNLTB voor de KNLTB Competitie 2020 alvast de volgende maatregelen getroffen:

1.    Op tijd spelen tijdens alle avondcompetities
Om de spreiding van spelers in avondcompetities te vereenvoudigen, worden alle avondcompetities van de KNLTB Competitie 2020 op tijd gespeeld. Dit betekent dat er per partij één uur getennist wordt en de games worden doorgeteld. Na een uur stopt de partij (en wordt de rally niet afgespeeld). De verkregen stand in games op dat moment is de eindstand van de partij. Een gelijkspel behoort dus ook tot één van de mogelijkheden.

2.    Verschillende starttijden op vrijdagavond
Afhankelijk van het aantal teams dat er per avond thuis speelt, zullen de starttijden bepaald worden.  Dit om grote drukte op het park te vermijden en de last voor de barmedewerkers te beperken. De tijden zullen te zien in de TV Seghwaert app en op MijnKNLTB.

3.    Tafelschikking
De VCL zal een tafelindeling maken zodat alle teams voldoende zitplaatsen hebben en er ook voldoende afstand gehouden kan worden. Het is daarom ook niet toegestaan om tafels en stoelen te verplaatsen.

4.    Covid-maatregelen
Er is er maar beperkt ruimte voor toeschouwers. Houd daar s.v.p. rekening mee. Maximaal aantal stoelen = maximaal aantal bezoekers (in de kantine 30 personen). Alle aanwezigen dienen zich te registreren via de QR-code die gescand kan worden en die door de VCL uitgedeeld wordt. Tevens zullen er registratieformulieren bij binnenkomst beschikbaar zijn.

5.    Versoepelen regelgeving rondom wachten bij slechte weersomstandigheden
Om tegen te gaan dat bij slecht weer het clubhuis volstroomt en er niet voldaan kan worden aan de anderhalve meter-regel, heeft de KNLTB voor de KNLTB Competitie 2020 besloten dat het niet verplicht is om bij slecht weer 2 uur (1 uur bij avondcompetities) te wachten. De VCL van de thuisspelende vereniging kan bij slecht weer, tenniswedstrijden van de KNLTB Competitie 2020 staken of afgelasten en verplaatsen naar uiterlijk de eerstvolgende inhaaldag.
Daarnaast houdt TV Seghwaert in overleg met de KNLTB de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten, zodat we daar op organisatorisch vlak tijdig op kunnen anticiperen, eventueel met aanvullende aangepaste maatregelen. Mocht dit nodig zijn, dan zullen we alle betrokkenen hier tijdig over informeren.

6.    Incasso competitiebijdrage
Eind september zal de penningmeester de competitiebijdrage incasseren bij de teamcaptain. Het is de verantwoordelijkheid van de teamcaptain om dit verder te regelen met zijn/haar team.  Teams die 2 blikken per speeldag gebruiken betalen € 80, teams met 4 blikken betalen € 95.

7.    Ondersteuning bij piekmomenten
In de voorgaande edities van de competitie werd er inzet gevraagd vanuit de teams voor de barbezetting, om zo bij drukte te ondersteunen. In overleg met de barcommissie is besloten om dat dit seizoen niet te doen.

8.    Starttijden en baanschema’s
Starttijden en baanschema's worden z.s.m. bekendgemaakt. Uiterlijk 1`week voor de speeldatum zijn de starttijden te vinden in de KNLTB app.  De baanschema's zullen in de kantine opgehangen worden.

9.    Digitale teamopstelling en scoreverwerking
Dit jaar zal er geen papieren teamopstelling meer zijn, maar worden alle teams geacht hun opstelling in de KNLTB-app in te voeren. Net als voorheen bepalen teams zelf, op basis van afnemende speelsterkte, de opstelling aan het begin van een speeldag. De aanvoerders van beide teams geven vervolgens de eigen opstelling door in de wedstrijd op MijnKNLTB. Zodra beide aanvoerders de teamopstelling definitief hebben bevestigd worden de namen en speelsterktes van de spelers overgenomen in het uitslagenformulier op de app en zichtbaar voor iedereen. Gedurende een speeldag kunnen uitslagen tussentijds worden ingevoerd door de aanvoerders. Dit maakt een competitiedag natuurlijk extra spannend! Want wat is de opstelling en tussenstand bij de concurrenten? Tijdens de speeldag kunnen uiteraard ook wijzigingen in de teamopstelling worden doorgevoerd, bijvoorbeeld wanneer een speler geblesseerd is. Deze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd bij het invoeren van de uitslagen.  In deze video zie je hoe het vernieuwde digitale wedstrijdformulier eruitziet.

10.    Invallers
In de TV Seghwaert app onder competitie/najaarscompetitie/reservelijst zijn de reservespelers te vinden die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. De regel voor invallers is gelijk gebleven met vorig jaar. Een speler mag onbeperkt invallen in een team wanneer het verschil in teamklassering binnen +/- 2.0 punten blijft. Wanneer het verschil > 2 punten bedraagt mag er niet onbeperkt ingevallen worden. De TC kan dit voor je uitzoeken. Op het moment van schrijven zijn wij nog in afwachting van het overzicht met de klasseindeling per competitiesoort.

10.    VCL’s en Coronacoördinator
De TC en het bestuur streven ernaar dat er iedere speeldag een VCL en een Coronacoördinator aanwezig is.  Er zal strikt op worden toegezien dat de regels worden nageleefd. Wij verwachten dan ook dat de teamcaptains hier ook hun verantwoordelijkheid in nemen zodat de Coronacoördinator niet als politieagent hoeft op te treden. Bij herhaaldelijk waarschuwen van het overtreden van de coronaregels kunnen er sancties opgelegd worden.

11.    Begrip
Wij begrijpen dat eenieder zijn/haar eigen mening heeft over het wel of niet naleven van de coronaregels. Houd er s.v.p. rekening mee dat bij controle door een BOA de vereniging het zwaarst gedupeerd wordt en dat sluiting opgelegd kan worden. Dan kunnen wij helemaal niet meer tennissen.

Wij, de TC en het bestuur, wensen jullie, ondanks alle extra regeltjes, een sportieve en gezellige competitie toe.

Stay Safe

Nog wat tips vanuit de KNLTB:

  • Samen reizen in de auto mag maar het advies is wel om dan mondkapjes te dragen vanaf 13 jaar en ouder.
  • Schud geen handen, geef geen high fives maar een racket high five!
  • Bekijk ook de meest gestelde vragen over de competitie en het coronavirus.