Padelbanen

TV Seghwaert wil graag 4 padelbanen realiseren. Hiervoor is een investering benodigd van €350.000,-. TV Seghwaert verwacht €150.000,- aan subsidies te ontvangen en wil de rest van het benodigde bedrag financieren door middel van een obligatie-uitgifte bij leden en hoopt hiermee een duurdere banklening overbodig te maken. Lenen bij de leden is veel goedkoper en kan over de looptijd van 10 jaar tot €85.000,- aan financieringslasten schelen.

Wilt u een bijdrage leveren aan deze nieuwe padelbanen? Geef dan via het online formulier aan welke obligatie en welk aantal obligaties u af wilt nemen. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage! Tussenstand

Keuze obligatiesWe hebben een drietal varianten waar u uit kunt kiezen; de clubliefde obligatie, de uitloting obligatie en de schenking obligatie. Clubliefde ObligatieBij de Clubliefde Obligatie verstrekt u een lening van €1000 (of een veelvoud) en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks €123,29 aan rente en aflossing. U toont uw clubliefde door af te zien van uw rendement door jaarlijks €37,- te schenken.  Deze schenking wordt verrekend met de rente en aflossing waardoor u jaarlijks €86,29 van de club ontvangt. Over de gehele looptijd is dit € 862,91. Daarnaast ontvangt u, vanwege de periodieke gift, jaarlijks €14,- belastingvoordeel. Na 10 jaar heeft u €862,91van de club en €140,-  belastingvoordeel ontvangen en uw inleg van €1000 volledig terug met een klein rendement van gemiddeld 0,05%. Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club, indien op deze manier €100.000 kan worden geleend, €43.213,63 ten opzichte van een lening bij de bank tegen 5% rente. Dit is voor de club een aanzienlijk bedrag.Uitloting ObligatieBij de Uitloting Obligatie leent u geld uit tegen een mooie rente van 3% die u jaarlijks uitgekeerd krijgt. De obligatie wordt vanaf het 6e jaar afgelost door middel van uitloting. Elk jaar vanaf het 6e jaar wordt 20% van de obligaties uitgeloot en vervolgens afgelost. Alle obligaties zijn na 10 jaar volledig afgelost. Door een uitloting obligatie af te nemen bespaart u de club veel geld. Lenen bij de bank is immers fors duurder (ca. 5% rente) en er gelden voor de club minder gunstige voorwaarden.

Wilt u de club extra steunen? Dan kunt u uw rente (€30,- per obligatie) in de eerste 5 jaar aan de club schenken. Hierdoor heeft de club in de eerste jaren een rentevrije financiering, terwijl u via fiscaal voordeel (€11,- per jaar) toch nog een rendement maakt van 1,1%. Vanaf jaar 6 maakt u, indien de lening dan nog niet is uitgeloot, alsnog 3% rendement. U kunt aangeven bij het veld "Opmerking" op het formulier dat u een extra schenking wilt doen.Schenking ObligatieDe Schenking Obligatie is een slimme manier om een schenking aan de club te doen en zo bij te dragen aan de padelbanen. De Schenking zorgt ervoor dat u maximaal profiteert van fiscaal voordeel en €230,- van de door u geschonken €500,- terugkrijgt via uw belastingaangifte.

U verstrekt een lening van €500,- (of een veelvoud) en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks €61,65 aan rente en aflossing. U schenkt dit bedrag jaarlijks aan de club waardoor u jaarlijks geen betalingen van de club ontvangt. U ontvangt wel, vanwege de periodieke gift, jaarlijks €23,- belastingvoordeel. Na 10 jaar heeft u €230,-  belastingvoordeel ontvangen en daarmee een groot deel van het door u geschonken bedrag terug. De club is natuurlijk enorm geholpen doordat het bedrag van uw gift direct in mindering kan worden gebracht op de benodigde financiering. Fiscale constructieBij dit obligatieplan wordt gebruik gemaakt van de fiscale voordelen van een periodieke gift aan een vereniging. In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast.

Meer informatie over beleggen

Het aanbieden van deze obligatielening is vrijgesteld ingevolge artikel 53 lid 1d [1]. Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectus plichtig. De uitgifte van de obligatielening staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
	Van artikel 5:2 van de Wet zijn vrijgesteld degenen die effecten aanbieden aan het publiek in de Europese Economische Ruimte of toelaten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt, voor zover het betreft:
	effecten die worden uitgegeven door een vereniging of door een instelling zonder winstoogmerk, met het oog op het verwerven van de middelen die nodig zijn om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken; 

Het aanbieden van deze obligatielening is vrijgesteld ingevolge artikel 53 lid 1d [1] van de Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectus plichtig. De uitgifte van de obligatielening staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Van artikel 5:2 van de Wet zijn vrijgesteld degenen die effecten aanbieden aan het publiek in de Europese Economische Ruimte of toelaten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt, voor zover het betreft:

effecten die worden uitgegeven door een vereniging of door een instelling zonder winstoogmerk, met het oog op het verwerven van de middelen die nodig zijn om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken.

Ga naar het online aanmeldformulier

Downloads: