Recreatieve Senioren Competitie 2022 voor 50-Plussers (RSC)

Meld je aan voor vóór 18 april

Heb je zin om in de zomermaanden te dubbelen tegen teams van andere verenigingen? Dat kan tijdens de Recreatieve Senioren Competitie. Je kunt als team inschrijven, maar het kan ook individueel. Bezien wordt of van de individuele inschrijvingen een team kan worden gevormd.

Hierbij enige informatie over de Recreatieve Senioren Competitie (RSC) 2022. Deze competitie is bedoeld voor álle 50-plussers in de regio Den Haag die lid zijn van de KNLTB. Het grote verschil met de reguliere competitie is dat de speeldagen van de RSC door de teams zelf bepaald worden en dat de resultaten niet mee tellen voor de speelsterkte.

De RSC wordt op doordeweekse dagen ('s morgens of 's middags) gespeeld in de periode van 6 juni tot en met 26 augustus 2022. Er wordt gespeeld met vaste teams, we geven dus hele teams (minimaal 4 personen) op. Er is een herencompetitie, een damescompetitie en een gemengde competitie. Deelname is mogelijk in de categorieën 5 t/m 9. De indeling vindt plaats op basis van speelsterkte in poules van 4 of 5 teams. De speeldata worden in onderling overleg tussen de teams bepaald.

De thuiswedstrijden kunnen op ons park alleen gespeeld worden op maandag- en woensdagmiddag vanaf 12 uur en vrijdag de hele dag.

De inschrijving:

  • Ieder team bestaat uit leden die lid zijn van TV Seghwaert en zijn geboren in 1972 of eerder.
  • Iedere deelnemer kan slechts lid zijn van één team.
  • Per team kunnen minimaal 4 en maximaal 6 leden worden opgegeven.
  • De inschrijvingsmail bevat de naam van de captain met e-mailadres en telefoonnummer en de namen van de teamleden, met hun KNLTB-pasnummer, de geboortedatum en de speelsterkte. De captain spreekt af met de tegenpartijen wanneer gespeeld wordt nadat de poule-indeling met de contactgegevens van de andere clubs in de poule bekend zijn gemaakt.
  • Stuur de inschrijving, graag per e-mail, naar hans_vanbeek@live.nl en jaap.tuit@ziggo.nl vóór 18 april 2022.

De kosten bedragen € 70 per team. De kosten bestaan uit de bijdrage aan de KNLTB en 2 blikken ballen per thuiswedstrijd.

Nadere informatie kan verkregen worden bij Hans van Beek of Jaap Tuit,

tel. 0629387045 of hans_vanbeek@live.nl

tel. 0613199520 of jaap.tuit@ziggo.nl