KNLTB Voorjaarscompetitie

De KNLTB heeft helaas moeten besluiten dat de Voorjaarscompetitie tennis voor senioren niet doorgaat en wordt verschoven naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021.

Bekijk hieronder de voorlopige teamindelingen en klasse zoals aangemeld bij de bond (let op: verschillende tabbladen).

Bericht van de KNLTB:

Het coronavirus is nog steeds aanwezig en het is onbekend hoe het zich gaat ontwikkelen. De kans bestaat dat we in het voorjaar nog te maken hebben met de 1,5 meter regelgeving. Hier moeten we tijdig op anticiperen. We willen graag dat zoveel mogelijk spelers mee kunnen doen aan de competitie en tegelijkertijd willen we voorkomen dat de druk op de parken te groot is. Dit geldt vooral voor de drukke vrijdagavondcompetitie met vaste aanvangstijden. Naar aanleiding van de toespraak van Mark Rutte hebben we besloten om het scenario ‘Om de week spelen’ op vrijdagavond definitief in te voeren.

De vrijdagavondcompetitie werd afgelopen najaar vanwege corona 'op tijd' gespeeld. Uit onderzoek onder spelers en VCL’s over de drukte en groei voor de vrijdagavondcompetitie blijkt dat deze maatregel niet positief is ervaren. Andere mogelijke oplossingen worden beter beoordeeld. Het scenario 'om de week spelen' heeft de voorkeur om de drukte op vrijdagavond te spreiden en toekomstige groei mogelijk te maken. Dit scenario is een passende oplossing voor het reguleren van de drukte op de parken en het waarborgen van de 1,5 meter regel.

Wat houdt het scenario 'Om de week spelen' op vrijdagavond precies in?

 • Alle teams spelen om de week competitie, de heren- en damesteams starten gelijk met de reguliere competitie (9 april). De gemengde teams starten een week eerder (2 april).
 • Alle teams spelen volledige wedstrijden met een supertiebreak in de 3e set.
 • Ieder team heeft totaal 5 speeldagen, om de overlap met toernooien en andere activiteiten van de verenigingen zoveel mogelijk te beperken.
 • De totale organisatie voor de VCL op vrijdagavond is daarmee 10 weken (exclusief inhaaldagen). De overige competitiesoorten duren gewoon 7 weken.
 • De minimale baaneis voor de vrijdagavond blijft 1 1/3 baan per thuisspelend team.

Vanuit VCL TV Seghwaert:

Als TV Seghwaert zullen we trachten invulling te geven aan de competitiedagen waarbij wij een minimaal aantal teams thuis hebben (damesdubbel) (max 2 teams thuis).

Afhankelijk van de indeling zullen wij, met inachtneming van de coronamaatregelen, de baancapaciteit gebruiken om inhaal- cq vervroegde wedstrijden in te plannen.

Overige voorwaarden voor deelname aan de voorjaarscompetitie 2021 waren:

 • Deze competitie wordt gespeeld in de maanden april, mei en juni. Bekijk de speeldata
 • De TC deelt (in overleg met de trainer) de teams in.
 • Voor de Tenniskids en Junioren zal de Jeugdcommissie alle jeugdleden benaderen.
 • Plaatsing in een team betekent ook dat je de competitiebijdrage betaalt. Deze is nog niet vastgesteld voor 2021, maar afgelopen jaar was het 80 euro per team bij 2 blikken ballen per speeldag en 95 euro bij 4 blikken ballen per speeldag. De competitiebijdrage wordt eind april geïnd bij de teamcaptain.
 • Wanneer, door de KNLTB, wordt besloten dat de competitie gestaakt moet worden (net als afgelopen najaar), is er geen teruggave van de competitiebijdrage mogelijk. Ook zullen er geen blikken ballen gegeven worden ter compensatie.
 • Het verplicht bardienst draaien is nu nog niet bekend. Dit is ook afhankelijk van het aantal barvrijwilligers, de lengte van de competitiedagen en of de kantine überhaupt open mag zijn. Zodra daar meer informatie over is, zullen wij dat laten weten.

Technische Commissie

Downloads: