Toelichting afhangregels (reserveren banen)

Deze mail bevat nadere toelichting op de aangepaste afhangregels, omdat er veel vragen en opmerkingen zijn gekomen n.a.v. de recente wijzigingen.

Tijdens de ALV van 28 juni hebben we aangekondigd enkele aanpassingen te willen doen op het afhangsysteem. Met deze aanpassingen willen we een stap zetten om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te bieden tijdens piekuren een baan af te kunnen hangen.

 In het huidige systeem liepen we tegen een tweetal issues aan:

1.       Er wordt in piektijden te vaak twee uren achter elkaar afgehangen door dezelfde leden.

2.       Doordat een dag om 00:00 's nachts werd opengezet, viste een deel van de leden te vaak achter het net.

We gaan de volgende wijzigingen doorvoeren, die effect zullen hebben op de reserveringen vanaf maandag 17 juli:

  • Reserveren gaat naar 48 uur van tevoren vanaf de eindtijd (49 uur vanaf begintijd).
  • Reserveringsslots worden niet langer om 00:00 s nachts opengezet, maar worden opengezet zodra de eindtijd van het reserveringsslot binnen 48 uur vanaf de huidige tijd valt.

  • Tijdens de piekuren kan je 1 uur afhangen. Een 2e reservering tijdens de piekuren op dezelfde dag of andere dagen is niet mogelijk. Je krijgt dan de melding      maximale aantal reserveringen bereikt (al ingevoerd).
  • Reserveren kan alleen in de vastgestelde blokken van 1 uur (padel op xx:30 uur en tennis op xx:00 uur).

Voorbeeld:

Het reserveringsslot voor vrijdag 20:00 tot 21:00 uur komt beschikbaar op woensdag 21:00 uur.

Een lid heeft een maximum aantal actieve reserveringen.

Leden kunnen voor zowel padel als tennis maximaal 2 reserveringen hebben in de daluren en 1 reservering in de piekuren. Zodra een reservering is afgelopen (het uur is gespeeld), komt de betreffende reserveringsmogelijkheid weer beschikbaar voor het lid.

Piekuren tennis:

1.       Maandag t/m vrijdag 9:00 - 11:00 en 19:00 - 22:00

2.       Zaterdag 9:00 - 11:00

Piekuren padel:

1.       Maandag t/m vrijdag 18:30 - 22:30

2.       Zaterdag en zondag 8:30 - 12:30

Voorbeeld:

Een lid kan de volgende reserveringen hebben:

1.       Maandag 13:00 - 14:00, maandag, 20:00 - 21:00 en dinsdag 12:00 - 13:00. Het lid kan dan geen extra uur meer reserveren.

2.       Maandag 14:00 komt er een daluur reservering beschikbaar en kan het lid bijvoorbeeld woensdag 14:00 - 15:00 afhangen.

3.       Maandag 21:00 komt er een piekuur reservering beschikbaar en kan het lid bijvoorbeeld woensdag 20:00 - 21:00 afhangen.

Wij hopen hiermee te borgen dat iedereen in de gelegenheid blijft om met regelmaat op de baan te kunnen staan. Mochten er vragen zijn, dan kun je je richten tot het bestuur via secretaris@tvseghwaert.nl of door één van ons even aan te spreken op de club.

Met sportieve groet,

Bestuur TPV Seghwaert

Nieuws Overzicht