Afhangregels

Afhangregels bij afhangen op de club.

Elk lid moet zich houden aan de reglementen, waaronder de afhangregels:

  1. Ieder lid heeft recht op een baan indien men heeft afgehangen.

  2. Ieder lid is verplicht om persoonlijk af te hangen. Er kunnen geen banen gereserveerd worden. Iedere speler moet op het park aanwezig zijn voordat er afgehangen kan worden.

  3. Een vrije baan is een baan die niet elektronisch is afgehangen, ook al staan er spelers op.

  4. Leden worden verzocht zich eerst van te gewisse dat er geen gelijksoortige vrije banen zijn alvorens een baan af te hangen waar de speeltijd verlopen is.

  5. De speeltijd voor een dubbelspel is 50 minuten en 30 minuten voor een enkelspel.

  6. Een baan waarop 3 leden hebben afgehangen, geeft recht op de speeltijd van een enkelspel.

  7. De klok van het elektronisch afhangsysteem is bepalend voor de aanvangstijd.

  8. Als alle banen bezet zijn, dient afgehangen te worden op de baan waar de speeltijd volgens het elektronisch afhangsysteem het eerste is afgelopen.

  9. Als niet alle banen bezet zijn, mag men ook voor een Pro Vision baan kiezen indien de speeltijd daar is verlopen maar er nog steeds spelers erop aanwezig zijn.

  10. Het is niet toegestaan een baan af te hangen, zodra en zolang men op een andere baan deelneemt aan tennisles, training, competitie, ladderwedstrijden, toernooien, mixed-inn.