Word ook lid!

Wilt u lid worden van onze gezellige en sportieve vereniging? Schrijf u snel in via het online inschrijfformulier.

Aandachtspunten

Voor uw ledenpas moet u een recente pasfoto aanleveren. Bij voorkeur doet u dit digitaal via het aanmeldingsformulier. Lukt dit niet? Dan kunt u uw pasfoto per post naar de ledenadministratie sturen. Zet op de achterkant uw naam. De KNLTB stelt eisen aan uw pasfoto. Zo moet de foto ten minste 300 x 400 pixels zijn.

  • Zijn er al gezinsleden lid bij T.V. Seghwaert? Vermeld dit dan in het opmerkingenveld.
  • Door het invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier, gaat u akkoord met de reglementen van T.V. Seghwaert.
  • Met het formulier schrijft u zich niet in voor tennislessen. Wilt u ook tennisles? Dan kunt u zich inschrijven bij Burgersdijk Tennis.

Contributie

T.V. Seghwaert hanteert de volgende tarieven:

Leeftijd Contributie
Seniorleden (17 jaar of ouder op 1 januari) € 180 per jaar
Juniorleden vanaf 12 jaar (op 1 januari 12 jaar, maar nog geen 17 jaar) € 100 per jaar
Juniorleden tot 12 jaar (op 1 januari jonger dan 12 jaar) Eerste jaar: €25; daarna € 64 per jaar

Automatische incasso

U bent verplicht een machtiging af te geven voor automatische incasso van de contributie. Na uw online aanmelding ontvangt u een mail met een ingevuld incassoformulier. Deze ondertekent u en stuurt u terug naar de ledenadministratie. T.V. Seghwaert schrijft de contributie in 2 delen af, begin maart en in juli.

Adres Ledenadministratie

T.V. Seghwaert
Ledenadministratie
Postbus 7357
2701 AJ Zoetermeer

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@tvseghwaert.nl.